Derick Parfan

A follower of Jesus Christ, husband of Jodi, father of Daniel and Stephen, Leading Pastor of Baliwag Bible Christian Church.

Coronavirus At Si Cristo

Sa Coronavirus at si Cristo, inaanyayahan ni John Piper ang mga babasa nito sa buong mundo na tumayo sa di-magigibang Batong Sandigan, walang iba kundi ang Panginoong Jesu-Cristo. Kay Cristo lang natin matatagpuan ang lakas na kailangan natin sa pamamagitan ng Diyos na sovereign sa lahat, at siyang nagtatakda, nangangasiwa, at naghahari sa lahat ng bagay …

Coronavirus At Si Cristo Read More »

Gospel Awakening

We invite you to a come to our two-day conference for pastors and church leaders on October 30-31 at International Baptist Church of Manila in Makati. This year’s theme is “Gospel Awakening: An Urgent Call for the Church to Put the Gospel Back at the Center of Life and Ministry.” In many churches today, the message of the …

Gospel Awakening Read More »